Những quy định về xin thị thực và thẩm tra giấy tờ cá nhân

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG

Các Bản hướng dẫn sau đây sẽ giúp Quý vị có đầy đủ thông tin về việc làm đơn xin cấp thị thực nhập cảnh Cộng Hòa Liên Bang Đức. 


Thẩm tra giấy tờ cá nhân

Việc chứng thực giấy tờ của Việt Nam đã được Bộ Ngọai giao Đức đồng ý chấm dứt. Trong những trường hợp cần thiết,  các Cơ quan có thẩm quyền của Đức có thể yêu cầu Tổng Lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí...

Những quy định về xin thị thực và thấm tra giấy tờ cá nhân

Oberbaumbrücke an der Spree

Ðịa chỉ, giờ mở cửa, cách thức liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

German

Tổng Lãnh sự quán Ðức tại TP. Hồ Chí Minh đảm trách các vấn đề lãnh sự trong phạm vi khu vực từ Đà Nẵng vào đến đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực Miền Bắc và miền Trung Việt Nam (đến Huế) thuộc phạm vi phụ trách của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

Thông tin cho người muốn đi du học Đức

Bạn muốn đi du học Đức? Xin lưu ý rằng hồ sơ học vấn của bạn phải được Bộ phận kiểm tra học vấn (APS) ở Đại Sứ quán Đức tại Hà Nội thẩm tra trước khi bạn xin học tại trường đại học ở Đức và trước khi bạn nộp đơn xin thị thực ở Đại Sứ quán Đức tại Hà Nội hay ở Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn có thể tìm được các thông tin cần thiết ở đây.