Địa chỉ, điện thọai liên lạc Đại Sứ quán Đức tại Hà Nội

Dt_Botschaft

Đại Sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội

Địa chỉ:

29 Trần Phú

TP. Hà Nội - Việt Nam


ĐT:
(++84-4) 3 845 38 36

Fax:
(++84-4) 3 845 38 38