Tổng Lãnh Sự Quán

German

Ðịa chỉ, giờ mở cửa, cách thức liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Tổng Lãnh sự quán Ðức tại TP. Hồ Chí Minh đảm trách các vấn đề lãnh sự trong phạm vi khu vực từ Đà Nẵng vào đến đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực Miền Bắc và miền Trung Việt Nam (đến Huế) thuộc phạm vi phụ trách của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

Các phòng ban cụ thể

Chúng tôi xin cung cấp thông tin cho các bạn về nhiệm vụ của Tổng Lãnh sự quán và những đối tác liên hệ trực tiếp.

Tổng Lãnh Sự Quán

deutsch