Hoàn lại tiền bảo hiểm hưu trí

Thông báo về việc hoàn lại tiền bảo hiểm hưu trí đã đóng tại Đức cho công dân Việt Nam

Công dân Việt Nam đã từng đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức cũ có thể đặt đơn xin hoàn lại tiền bảo hiểm hưu trí đã đóng tại Đức dưới những điều kiện sau đây:

1)    Kể từ ngày 01.07.1990 họ còn lao động tại Đức và có đóng bảo hiểm xã hội.

2)    Họ phải hồi hương về Việt Nam hoặc chuyển đến sống lâu dài tại một nước ngoài khác sau ngày 02.10.1990.

Cơ quan bảo hiểm chỉ hoàn lại tiền bảo hiểm hưu trí đóng từ ngày 01.07.1990 trở về sau. Các khoản tiền bảo hiểm đóng từ ngày 30.06.1990 trở về trước không được hoàn trả lại.

Người đặt đơn phải trực tiếp liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội tại Đức để làm thủ tục xin hoàn lại tiền bảo hiểm hưu trí. Sau đây là địa chỉ những cơ quan bảo hiểm quan trọng:

1) Deutsche Rentenversicherung Bund (trước đây là BfA)

Hallesche Straße 1

10963 Berlin

2) Deutsche Rentenversicherung Berlin

Knobelsdorffstraße 92

14059 Berlin

3) Deutsche Rentenversicherung Brandenburg

Bertha-von Suttner-Straße 1

15236 Frankfurt/Oder

5) Deutsche Rentenversicherung Nord

Platanenstraße 43

17033 Neubrandenburg

4) Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Tiểu bang Sachsen

Georg-Schumann-Straße 146

04159 Leipzig

Tiểu bang Sachsen-Anhalt

Paracelsusstraße 21

06114 Halle

Tiểu bang Thüringen

Kranichfelder Straße 3

99097 Erfurt

Thông thường những giấy tờ cần nộp kèm theo đơn gồm:

1)    Chứng nhận có đóng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01.07.1990, ví dụ: thẻ bảo biểm xã hội hay bảng lương.

2)    Giấy chứng nhận ngày trở về Việt Nam.

Ngoài ra, đề nghị quý vị xin chứng nhận về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp …) tại phòng công chứng hoặc ủy ban nhân dân và xin chứng nhận hộ khẩu tại công an hộ khẩu, dịch các văn bản này sang tiếng Đức rồi gửi kèm theo đơn xin hoàn lại tiền bảo hiểm hưu trí.

Các công dân Việt Nam hồi hương trước ngày 02.10.1990 phải liên hệ với „ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam“ để hỏi thông tin. Đó là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt theo luật Việt Nam các vấn đề liên quan tới bảo hiểm xã hội do công dân Việt Nam đóng trong thời gian hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức cũ.