Thị thực nhập cảnh Đức và Thẩm tra giấy tờ cá nhân

Chúng tôi khuyến cáo khẩn cấp : Quý vị không nên sử dụng sự hỗ trợ của các văn phòng dịch thuật hoặc các tổ chức trung gian trong việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp thị thực. Quý vị không nên chi tiền cho những dịch vụ không cần thiết và có thể là bất hợp pháp. Hãy sử dụng những thông tin trên trang Web của chúng tôi! Tất cả những nơi cung cấp dịch vụ này- đặc biệt là quanh khu vực Tổng lãnh sự quán – là không cần thiết và không có bất kỳ một tác động nào tới thời gian xét duyệt cũng như kết quả của đơn xin cấp thị thực. Tổng lãnh sự quán Đức không hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với các công ty du lịch, văn phòng dịch thuật hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ nào khác. 

Mọi câu hỏi về quá trình xét cấp thị thực hoặc khiếu nại, xin gửi trực tiếp tới địa chỉ Email: hoch%27%diplo%27%de,visa

Bản hướng dẫn và các Mẫu đơn cần thiết cho việc đặt đơn xin cấp thị thực có thể tìm thấy tại các đường links của trang Web này. Không nhân viên nào của Tổng Lãnh Sự Quán cũng như cá nhân hay tổ chức khác được phép cấp các mẫu đơn này.

Để có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực, Quý vị phải đặt lịch hẹn.

Từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa du lịch cao điểm, nếu Quý vị dự định sang Đức trong thời điểm này, đề nghị hãy lên kế họach sớm cho chuyến đi để có thể đăng ký đặt hẹn trước khỏang 6 tuần.

 Đường Link cho việc đặt hẹn - tùy theo mục đích của chuyến đi – có thể tìm thấy tại mục Thị thực đi công tác, du lịch và lưu trú thăm viếng (tối đa 90 ngày) và/hoặc  Thị thực lưu trú dài hạn (dài hơn 90 ngày)

 Không nhân viên nào của Tổng lãnh sự quán cũng như cá nhân hay tổ chức khác được phép cung cấp lịch hẹn.

Hồ sơ xin cấp thị thực có thể nộp 3 tháng trước khi chuyến đi bắt đầu. Tổng Lãnh Sự quán Đức đại diện Cộng hòa Áo, Ích-lan (Iceland) và Bồ Đào Nha để giải quyết việc xin cấp thị thực công tác trong Khối Schengen.

Sau khi thị thực được cấp, Hộ chiếu sẽ được trao trả từ 11.00 giờ tới 11.30 giờ , vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Không cần phải đặt hẹn khi đến nhận lại hộ chiếu.

Quý vị tự chịu trách nhiệm về kế họach của chuyến đi: Thị thực được cấp chiếu theo thời gian có hiệu lực của bảo hiểm y tế du lịch. Nếu muốn thay đổi thời hạn hiệu lực của thị thực, Quý vị phải nộp lại hồ sơ xin cấp thị thực mới và đóng lệ phí.

Việc sở hữu một Thị thực không đương nhiên có nghĩa là Quý vị được nhập cảnh. Khi nhập cảnh, Quý vị cần phải chứng minh được rằng Quý vị có đầy đủ điều kiện nhập cảnh chiếu theo những qui định tại Điều 5 của Qui định về cửa khẩu Khối Schengen.

Vì nhân thân của những người gọi điện thọai không thể xác định được, và lý do bảo mật thông tin, Tổng Lãnh Sự Quán Đức không cung cấp thông tin qua điện thọai về tình hình xử lý hồ sơ.

Trường hợp Quý vị cần biết thông tin vì những lý do đặc biệt, yêu cầu trực tiếp đến Tổng Lãnh Sự Quán Đức hoặc viết thư trình bày rõ lý do qua địa chỉ Email: hoch%27%diplo%27%de,visa (chỉ sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Đức). Phòng thị thực chỉ cung cấp thông tin cho:

- Đương đơn  hoặc

- Người thứ ba, nếu trình được Giấy ủy quyền của đương đơn.

Ngòai lệ phí cấp thị thực, không có thêm lệ phí nào khác. Xin lưu ý là chỉ các thẻ tín dụng quốc tế được lưu hành như Visa và  Master mới được chấp nhận và chi phí cho việc chuyển tiền quốc tế vẫn được tính, kể cả khi không có phản hồi của thẻ tín dụng Đức. Nhưng lệ phí này sẽ được cơ quan tín dụng tính cho Quý vị và không phải là lệ phí của Tổng Lãnh sự quán Đức thu. 

Lệ phí thị thực phải trả bằng tiền Đồng Việt Nam.

Lệ phí cho các lọai thị thực như sau:

- Thị thực đi công tác hoặc thăm viếng:

1.450.000 Đồng, đối với đương đơn từ 12 tuổi trở lên

850.000 Đồng, đối với trẻ em từ 6-12 tuổi

Thân nhân của các công dân EU và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn lệ phí thị thực

- Thị thực lưu ttrú dài hạn:

( Đòan tụ gia đình, giúp việc nhà, Đòan tụ cha mẹ, Lao động, Du học)

1.450.000 Đồng, đối với đương đơn từ 18 tuổi trở lên

700.000 Đồng, đối với trẻ em dưới 18 tuổi

Thị thực nhập cảnh Đức và Thẩm tra giấy tờ cá nhân

Antragsformular Schengenvisum

Cấp thị thực Schengen cho Bồ Đào Nha

Schengenvisum

Kể từ ngày 06/07/2015 Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại tp. Hồ Chí Minh sẽ phụ trách cấp thị thực Schengen cho Bồ Đào Nha